Zagreb by Night Train
Trains directory


EN Lisinski
Zagreb - MunichEN Alpine Pearls
Zagreb - Zurich
at oebb.atZagreb - Split
at hzpp.hrZagreb - Prague (seasonal)